حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری منطقه 3 بندرعباس

روز چهارشنبه 30بهمن، کارگران شهرداری منطقه 3 بندرعباس در اعتراض به عدم پرداخت 4 ماه حقوق و حق بیمه و دیگر مطالبات خود مقابل استانداری هرمزگان  دست به  تجمع زدند.

کارگران بخش نظافت شهری شهرداری منطقه 3 بندرعباس علاوه بر پرداخت نشدن 4 ماه حقوق وحق بیمه به عدم پرداخت حق اضافه کاری،ندادن مرخصی و توزیع نشدن لباس،کفش کار و دیگر وسایل ضروری کارشان نیز اعتراض کردند. بدنبال این تجمع اعتراضی، شهردار منطقه سه بندرعباس در میان تجمع کنندگان حاضر شد و  وعده داد ظرف چند روز آینده کلیه مطالبات کارگران پرداخت خواهد شد. در همین زمینه کارگران اعلام کردند اگر طی زمان مقرر وعده های شهرداری عملی نشود دست به اعتصاب و واعتراض خواهند زد.