حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کاشان

روز دوشنبه 4 شهریور ماه، رفتگران شهرداری کاشان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود، مقابل ساختمان مرکزی شهرداری این شهر تجمع کردند.

معترضان که از ساعات اولیه صبح اقدام به برگزاری این تجمع کردند، می گویند چندین ماه است که پیمانکار به بهانه های مختلف از پرداخت دستمزدهای آنها خودداری می ورزد و این درحالی است که به دلیل گرانی سرسام آور کالاهای اساسی، هیچ کدام از آنها دیگر توان تامین هزینه های زندگی خود و خانواده هایشان را ندارند.