حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کوت عبدالله

شماری از کارگران شهرداری کوت عبدالله، صبح روز دوشنبه ۹ تیر ماه،در اعتراض به بلاتکلیفی در وضعیت پرداخت مطالباتشان مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.

بنا به گفته معترضان، بیش از ۲۵۰ نفر از کارگران از ابتدای سال جاری حقوق نگرفته‌اند و تعدادی از آن ها نیز مطالباتی از شهریور سال گذشته دارند.آنها همچنین می‌گویند: طی یک سال گذشته چندین بار برای مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالباتشان مقابل نهادهای مختلف دولتی استان دست به اعتراض زده‌اند که تاکنون هیچ مقام مسئولی جوابگوی آنها نبوده اند.