حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کوت عبدالله

کارگران خدمات شهری شهرداری کوت عبدالله  روز سه شنبه 12 اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود مقابل ساختمان شهرداری دست به تجمع زدند.

این کارگران که از ۴ ماه پیش تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده‌اند می گویند ، در این وضعیت گرانی روزافزون حقوق و دستمزد کارگران کفاف تامین هزینه‌های تنها چند روز اول از ماه را می‌دهد که آن هم توسط کارفرما به بهانه های مختلف  پرداخت نمی شود.  این کارگران اعلام کردند در صورت عدم پرداخت کلیه مطالباتشان تا قبل از رسیدن سال نو، دست به اعتصاب خواهند زد.