حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کوت عبدالله و کارون

روز شنبه 12 شهریور ماه جمعی از کارگران شهرداری کوت عبدالله و کارون در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود به طور جداگانه دست به تجمع زدند.
کارگران شهرداری کوت عبدالله در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد ۳ ماه گذشته خود در برابر استانداری و شورای شهر کوت عبدالله تجمع کردند. این کارگران پیش از این در اعتراض به پرداخت نشدن حق بیمه و دستمزدهای عقب‌افتاده چندین مرتبه دست به اعتصاب زده‌ بودند. همچنین در همین روز جمعی از کارگران خدمات شهری شهرداری کارون، با اعتراض نسبت به عدم پرداخت حقوق و همچنین اخراج برخی از همکاران خود، مقابل استانداری خوزستان دست به تجمع زدند. کارگران خدمات شهری شهرستان کارون حدود ۴ ماه است که حقوق نگرفته‌اند و حق بیمه‌ آنها نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.