حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران صنعت نفت

روز شنبه 4 بهمن ماه به دنبال انتشار فراخوانی، جمعی از کارگران رسمی وزارت نفت، با خواست بهبود شرایط کاری خود مقابل ساختمان این وزارت‌خانه در تهران تجمع کردند.

کارگران معترض خواستار بهبود شرایط کار همه‌ کارگران اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی، افزایش دستمزدها به ۱۲ میلیون تومان، پایان دادن به خصوصی سازی‌ها در صنعت نفت، و به رسمیت شناختن حق تشکل، اعتصاب و تجمع کارگران هستند. گفتنی است این فراخوان که روز جمعه سوم بهمن ماه منتشر شده مورد استقبال گسترده کارگران موقت و پیمانی قرار گرفته است.