حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران فروشگاه های رفاه در تهران

شماری ازکارگران فروشگاه های رفاه در تهران روز شنبه 3 اسفند ماه، با برپایی تجمعی نسبت به بلاتکلیفی و نبود امنیت شغلی خود اعتراض کردند.

این کارگران می‌گویند: با توجه به تخلفاتی که این شرکت در زمینه قانون کار انجام داده، ۸ هزار کارگر این شرکت، نگران آینده خود هستند و زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه مدیران می‌خواهند تعدادی از این کارگران را از کار اخراج کنند. آنها می گویند در آستانه سال نو اخراج کارگران می تواند مشکلات زیادی برای خانواده هایشان به وجود آورد در این شرایط اقتصادی نابسامان و افزایش بیکاری، پیدا کردن کار دیگری برای آنها مشکل است.