حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران فضای سبزشهرداری خرم آباد

بنا به گزارشات منتشره روز سه شنبه 26 خردادماه،جمعی از کارگران فضای سبز شهرداری خرم‌آباد نسبت به عدم  پرداخت حقوق  معوقه چندین ماهه خود در مقابل فرمانداری خرم‌آباد  تجمع اعتراضی برپا کردند.

به گفته کارگران معترض: کارگران فضای سبزشهرداری خرم آباد 11 ماه مطالبات مزدی دارند. آنها افزودند:علی رغم تذکرات قبلی، عدم پرداخت حقوق نیروهای خدمات شهر و فضای سبز شهرداری خرم آباد که طرف قرارداد با پیمانکار هستند، همچنان ادامه دارد و کارفرما هنوز به وعده‌هایی که در پرداخت به موقع مطالبات کارگران به آنها داده‌‌ بود، عمل نکرده است.