حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران فولاد اهواز

به دنبال انتشار فراخوان تجمع، صبح روز شنبه 27 فروردین ماه کارگران فولاد اهواز جهت دستیابی و رسیدگی مسئولین شرکت و مقامات حکومتی به مطالباتشان در مقابل استانداری این شهر دست به تجمع زدند.

کارگران معترض با در دست داشتن پلاکارد و سردادن شعارهایی خواستار “تعین تکلیف شرکت، استمرار در ورود مواد اولیه ، ترمیم خطوط ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همچنین باز کردن کارت ۳۰ نفر از پرسنل” شدند. این کارگران همچنین اعلام کرده اند تا زمانی که  به نتیجه ای نرسند ، درب استانداری خوزستان سکنی گزیده و اگر نیاز باشد درب رژیم و دفتر ریاست جمهوری نیز تحصن خواهند کرد.