حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران قرارداد طرحی آبفا روستایی خوزستان

روز دوشنبه ۲۶ خردادماه،جمعی از کارگران قراردادی طرحی آبفا روستایی استان خوزستان نسبت به معوقات مزدی و بیمه‌ای خود، در مقابل ساختمان این شرکت تجمع اعتراضی برپا کردند.

بنا به گزارش منتشره،شماری از کارگران قرارداد طرحی شرکت آب و فاضلاب خوزستان خواستار پرداخت مطالبات و تعیین تکلیف خود شدند.از قرار معلوم، کارکنان «قرارداد طرحی» جدا از بحث معوقات مزدی به یکپارچگی شرکت‌های حوزه آبفا اعتراض دارند.به گفته یکی از کارگران، طی ماه‌های گذشته شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان با شرکت آب و فاضلاب اهواز و شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان ادغام شده‌اند که در نتیجه آن میزان عقب‌افتادگی حقوق آنها به حدود ۶ ماه رسیده و حق  سنوات سالیانه آنها از سال ۹۵ تاکنون پرداخت نشده است.