حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران قرارداد معین برق خوزستان

روز یکشنبه 1 تیرماه،جمعی از کارگران قرارداد معین برق خوزستان نسبت به عدم تبدیل وضعیت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بنا به گفته معترضان، همه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به تبدیل وضعیت تا امروز اجرایی نشده است.علیرغم اخذ مجوزهای لازم برای استخدام این کارگران،سازمان توانیر چارت خالی برای تبدیل وضعیت کارگران اختصاص نمی‌دهد. آنها می‌‌گویند: کارگران به دلیل کرونا نتواسته اند به تهران بیایند؛اما با این اعتراض می‌خواهند صدای نارضایتی خود را به گوش مسئولان وزارت نیرو برسانند.