حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران قند فسا

روز سه شنبه 17 تیر ماه جمعی از کارگران کارخانه قند فسا در اعتراض به بلاتکلیفی معیشتی وشغلی خود در محوطه کارخانه دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران کارخانه  می گوید: کارگران فصلی تاکنون حقوق آبان و آذرماه سال 98خود را از صاحبان قبلی این کارخانه دریافت نکرده اند و کارگران دائمی نیز از بهمن ماه سال 98 تاکنون دستمزدی به آنان پرداخت نشده است. وی می افزاید کارگران قصد دارند تا رسیدن به کلیه مطالباتشان هر روز مقابل کارخانه و برخی از نهادهای دولتی تجمع کنند.