حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران مترو تهران

کارگران مترو تهران روز شنبه 6 دیماه در اعتراض به عدم دریافت مطالبات معوقه خود و همچنین شرایط سخت کاری خود، اقدام به برگزاری تجمع کردند.

مترو تهران یکی از نقاط کانونی و خطرناک شیوع کرونا است که کارگران آن بایستی به طور مستمر قطارها را ضدعفونی کنند. این روزها با گسترش بیماری کرونا کار آنها به نسبت گذشته بسیار سخت شده است، اما از پرداخت به موقع حقوق در این شرایط سخت کاری خبری نیست.

کارگران مترو تهران که زیر نظر پیمانکار مشغول به کار هستند و با وجود این که شهرداری تهران دستورالعمل رسیدگی و نظارت بر وضعیت حقوق کارگران را از دو سال پیش ابلاغ کرده، اما اجرای آن تاکنون عملی نشده است.