حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران مرکز فرمان متروی تهران

روز سه شنبه ۲۳ خرداد ماه،جمعی از کارگران مرکز فرمان متروی تهران در اعتراض به شرایط نابسامان معیشتی مقابل شهرداری واقع در خیابان بهشت دست به برگزاری تجمع زدند.

طبق گزارشات منتشر شده مقامات حکومتی قصد دارند کارگران این مرکز را تحت پوشش  مجموعه ایستگاه‌ ببرند که در این صورت امنیت شغلی و سابقه کاری کارگران تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.در این طرح برای کارگران واحد عملیاتی مبلغی به عنوان حق جذب که حدود ۳ میلیون تومان می‌شود در نظر گرفته شده بود اما قائم مقام مترو اعلام کرده است که این مبلغ به کارگران مرکز فرمان تعلق نخواهد گرفت.شایان ذکر است که تقریبا ماه گذشته تجمعی در این زمینه صورت گرفته بود که با وجود وعده پیگیری و حل مشکل،هیچ نتیجه‌ای از سوی مقامات رژیم عاید نشد.