حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران معدن دره ‌زار سیرجان

کارگران معدن دره‌زار سیرجان روز یکشنبه 29 خرداد ماه در اعتراض به پایین بودن دستمزدهای خود دست به تجمع  زدند.

بیش از ۱۰۰ نفر از کارگران این معدن با در دست داشتن خواستار افزایش دستمزدهای خود مناسب با افزایش نرخ تورم شدند.  این از جمله کارگرانی هستند که بیش از ۴ سال است در این معدن با پایین‌ترین دستمزد مشغول کار می‌باشند. آنها بارها نسبت به پایین بودن دستمزدهای خود به مسئولین شرکت جهان‌پارس اعتراض کرده‌اند، اما تاکنون هیچ پاسخ مشخصی به آنان داده نشده است. طبق قانون کار رژيم، کار در معدن جزو مشاغل سخت و زیان‌بار محسوب می‌شود. به همین دلیل باید مزایای ویژه‌ای برای کارگران معدن در نظر گرفته شود. اما نه تنها از چنین مزایایی خبری نیست، حتی مزایای مربوط به بدی آب و هوا را هم به آنها تعلق نمی گیرد.