حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران معدن کرومیت فاریاب

کارگران معدن کرومیت فاریاب در استان کرمان روز یک‌شنبه 28 اردیبهشت ماه، با تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان به عدم پرداخت چند ماه حقوق عقب مانده خود در سال ۹۸ و مشخص نبودن وضعیت قراردادهایشان در سال ۹۹ اعتراض کردند.

به گفته کارگران معترض،حقوق آنها در ماه‌های فروردین ۹۸، بهمن و اسفند ۹۸ و همچنین فروردین ۹۹ به همراه ما به تفاوت پرداختی حقوق کارگران این شرکت در سه ماه از سال ۹۸ و عیدی سال ۹۸ پرداخت نشده است.آنها همچنین افزودند از طرفی دیگر چون کارفرما حق بیمه آنها را پرداخت نکرده است، خدمات درمانی و دیگر مزایای بیمه آنها و خانواده‌یشان قطع شده است.