حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران مناطق ۴، ۵ و ۶ شهرداری اهواز

روز چهارشنبه 20 شهریور ماه، شماری از کارگران شهرداری مناطق 4، 5 و 6 اهواز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.

این کارگران با برپایی تجمع مقابل ساختمان مرکزی شهرداری این شهر و در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار پرداخت 5 ماه دستمزد معوقه خود شدند. کارگران معترض می‌گویند که شهرداری علاوه بر عدم پرداخت دستمزدها، مدت ۵ ماه است که حق بیمه آنان را نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده و آنها برای تمدید دفترچه های بیمه خود دچار مشکل شده‌اند.