حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران نساجی در هند

روز جمعه 6 تیرماه،صدها نفر از کارگران نساجی در بنگلورِ هند نسبت به وضعیت معیشتی خود تجمع اعتراضی برپا کردند.

بنا به گزارشات منتشره،این کارگران با سر دادن شعارهای اعتراضی علیه تعطیلی کارگاه‌ها و عدم پرداخت دستمزدها از سوی کمپانی سوئدی اچ ‌اند ‌ام (H&M) دست به اعتراض زدند.گفتنی است شرکت پوشاکِ اچ ‌اند ‌ام(H&M)،از بزرگترین استثمارکنندگان کودکانِ کار و زنان کارگر،به‌عنوان نیروی کار ارزان قیمت است.