حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران نفت ماهشهر

کارگران شرکت نفت ماهشهر روز چهارشنبه 20 اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل، در برابر فرمانداری ماهشهر تجمع کردند.

به گفته کارگران معترض شرکت پخش فرآورده‌های نفتی این مجموعه، با وجود رای دادگاه به نفع کارگران، مسئولین شرکت زیر بار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نرفته و در واکنش به شکایت کارگران، اضافه‌کار این ماه آنها را قطع نموده است. لازم به یادآوری است که بهمن ماه سال ۹۹ نیز کارگران پیمانکاری شرکت عملیات غیرصنعتی پتروشیمی بندر ماهشهر که خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای افزایش دستمزدهایشان در این واحد خدماتی بودند دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران معترض شرکت نفت ماهشهر می‌گویند: “عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در مورد آنها سبب شده است که درآمد مزدبگیران این واحد خدماتی در حد و اندازه حداقل‌های قانونی باقی بماند.”