حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران نفلین سینیت کلیبر

جمعی از کارگران مجتمع نفلین سینیت کلیبر روز یکشنبه ۷ خردادماه در اعتراض به عدم انعقاد قرارداد،عدم پرداخت حقوق و حق بیمه‌شان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بر اساس گزارشات منتشر شده،کارگران شرکت نفلین سینیت شهرستان کلیبر از عدم تمدید قرارداد و پرداخت نشدن حقوق و مزایای معوقه خود ناراضی هستند و خواستار پرداخت حق بیمه خود از سازمان تامین اجتماعی شدند.