حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران هتل هرمز بندر عباس 

 

روز سه شنبه 4 شهریرو ماه حدود 120 کارگر هتل هرمز بندر عباس برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی خود مقابل این هتل دراستان هرمزگان دست به تجمع زدند.

تجمع کنندگان در این خصوص می گویند، اخراج جمعی ازاین کارگران از اسفند ماه سال 98 به دلیل شیوع بیماری کووید 19و عدم پذیرش مسافر آغاز شد و پس از گذشت چندین ماه هنوز هم از حق بیمه بیکاری محروم هستند. آنها افزودند:کارگرانی هم که اخراج نشده اند طی چند ماه گذشته حقوقشان پرداخت نشده است.