حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه

به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، روز پنجشنبه ۸ آبان ماه، شماری از کارگران از بخش‌های مختلف صنعتی شرکت هفت تپه در محوطه شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.

بر اساس این گزارش، این تجمع با دخالت نیروی انتظامی و همچنین یگان امداد نیروهای ویژه انتظامی همراه بود. پس از این تجمع چهار تن از فعالین کارگری هفت‌ تپه به نام های یوسف بهمنی، حمید ممبینی، ابراهیم عباسی منجزی و مسعود حیوری بازداشت شدند. قابل ذکر است، معترضان اهم مطالبات خود را پرداخت معوقات مزدی، رسیدگی به وضعیت شغلی، تعیین تکلیف شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی و همچنین تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی، عنوان کرده‌اند.