حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران هپکو اراک

روز شنبه بیستم خردادماه، شماری از کارگران هپکو اراک در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در محوطه این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

برپایه گزارش منتشر شده کارگران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار حذف بندهای ضد کارگری برنامه هفتم توسعه به خصوص تبصره مواد ۶۶ و ۶۷ این برنامه شدند. به گفته کارگران شرکت هپکو، “افزایش سن بازنشستگی و سخت‌ تر کردن شرایط بازنشستگی پیش از موعد کارگران، ناعادلانه است.” کارگران عنوان کرده اند: “دولت نباید با سرنوشت میلیون‌ ها کارگر اینگونه بازی کند؛ افزایش سن بازنشستگی و بندهای ضد کارگری برنامه هفتم، خلاف منافع جمعی کارگران است و باید حذف شود. نمایندگان مجلس نیز نباید تن به تصویب چنین اصلاحات تخریبی بدهند.”