حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران ‌پارس جنوبی

گروهی از کارگران پارس جنوبی روز شنبه 7 مردادماه در اعتراض به عدم تحقق وعده های مسئولین در خصوص رسیدگی به مشکلات کارگران دست به تجمع زدند.

به گفته نماینده کارگران معترض،  قرار بود بازنگری نهایی طرح طبقه‌بندی مشاغل تا آخر خرداد ماه انجام و برای اجرا ابلاغ شود اما اکنون علیرغم گذشت بیش از 6 روز از مردادماه هنوز خبری از بازنگری نیست. از قرار معلوم، اسفندماه سال گذشته، کارگران پارس جنوبی در اعتراض به اجرایِ ناقصِ طرح طبقه‌بندی مشاغل، اسکان در کمپ‌ها و خوابگاه‌های نامناسب، تغییر سیستم اقماری کارگران ستادی و اداری و مشکلاتِ قراردادهای رانندگان استیجاری، اقدام به برگزاری تجمع کردند. در همان حال مسئولین از ترس گسترش اعتراضات وعده رسیدگی به مشکلات کارگران را دادند.ولی تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.