حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی آبادان

روز پنج شنبه 5 اسفند ماه، کارگران پتروشیمی آبادان در اعتراض به عدم دریافت حق و حقوق خود، دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی تشکیل دادند.

در پی اعتراض‌های پی‌در‌پی کارگران پتروشیمی آبادان به دریافت نکردن حقوق و دستمزد خود و بی‌توجهی کارفرما، کارگران پتروشیمی آبادان بار دیگر دست از کار کشیدند و با سردادن شعار ” مرگ بر ستمگر” و ” کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد” خواهان احقاق حق خود شدند.