حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی آبادان

روز شنبه ۱۴ اسفند جمعی از کارگران شرکت پتروشیمی آبادان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان مجدداً در محوطه شرکت دست به تجمع زدند.

کارگران معترض که در مجموعه اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان مشغول به کارند، خواهان اجرای احکام دولتی و آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مناطق آزاد-صنعتی ویژه اقتصادی می باشند.  به گفته کارگران علیرغم برپایی چندین تجمع اعتراضی و طرح شکایت تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگو نبوده است. آنها اعلام کرده اند تا رسیدن به کلیه خواسته هایشان دست از اعتراض برنخواهند داشت.