حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی ایلام

کارگران پتروشیمی ایلام واقع در شهرستان چوار، روز یکشنبه 14 فروردین ماه در اعتراض به  نگرفتن عیدی و پاداش پایان سال خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارفرما تاکنون از پرداخت مزایای شغلی این کارگران که تحت پوشش یک شرکت پیمانکاری در پتروشیمی ایلام می باشند، خودداری کرده است. مسئولین مجتمع پتروشیمی ایلام نیز از دادن پاسخ روشن به کارگران طفره می‌روند. به گفته معترضان، طبق قانون به هر کارگری که در یک شرکت مشغول به کار باشد، عیدی و پاداش آخر سال تعلق می‌گیرد. اما شرکت پتروشیمی ایلام، به عنوان شرکت پیمانکاری مادر این قانون را اجرا نمی‌‌کند.