حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی تبریز

کارگران شاغل در پتروشیمی تبریز با توقف فعالیت‌های شغلی خود مقابل درب ورودی این شرکت، روز سه شنبه 21 تیر ماه، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این پرسنل نسبت به اعمال تبعیض در پرداخت حقوق کارکنان شرکتی در مقایسه با کارکنان رسمی اعتراض دارند و خواهان رفع تبعیض و همسان‌سازی حقوق شده‌اند. آنها پیشتر نیز با برپایی تجمعات اعتراضی در خصوص اختلاف سطح حقوق دریافتی پرسنل شرکتی و رسمی اعتراض کرده و خواهان اجرای عدالت شده بودند، اما مسئولان تاکنون هیچ اقدامی جهت تحقق مطالبات آنان انجام نداده‌اند.