حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران پخش فرآورده های نفتی ماهشهر

به گزارش منتشره، روز دوشنبه 7مرداد، جمعی از کارگران پخش فرآورده های نفتی ماهشهر در اعتراض به عدم استخدامشان در مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تجمع زدند.

این کارگران که تعدادشان به  30 نفر میرسید نسبت به  بکار نگرفتن کارگران دارای بیش از چهار سال سابقه در انبار پخش فرآورده های نفتی بندر ماهشهر، اعتراض کردند. بنا به گفته معترضین، آنها سالهاست در این انبار مشغول به کار هستند اما مدیران شرکت آنها را بی دلیل اخراج کرده اند، تا کارگران با دستمزد کمتری استخدام کنند. انبار نوربخش ماهشهر سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های سنندج، کرمانشاه،BOT  شیراز، حافظ شیراز، سیکل ترکیبی کازرون، افق ماهشهر، گناوه و عسلویه را تامین می کند.