حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری پالایشگاه تندگویان تهران

روز چهارشنبه ۶ بهمن‌ماه، بیش از ۱۸۰۰ نفر از کارگران پیمانکاری پالایشگاه تندگویان تهران در اعتراض به عدم دریافت حق و حقوق قانونی خود و عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در محوطه شرکت دست به تجمع زدند.

داشتن امنیت شغلی با قراردادهای مستقیم و دائمی، برچیده شدن شرکت های واسطه ای و پیمانکارانی که کاری جز سواستفاده از کارگران و غارت دستمزدها ندارند، افزایش دستمزدها و پرداخت همه آیتم های مزدی و معوقه ها و به رسمیت شناخته شدن حق متشکل شدن از خواسته های کارگران است.