حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران پیمانی معدن چادرملو

روز سه شنبه 5 آذرماه، جمعی از کارگران پیمانکاری معدن چادرملوی یزد در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در این معدن دست به تجمع زدند.

کارگران معترض با تاکید بر ضرورت اجرای «طرح طبقه‌بندی مشاغل» برای همه‌ کارگران گفتند: مدتهاست در تکاپوی اجرای این طرح هستند؛ طرحی که پیمانکار آورده بود با طرح مرجع تفاوت بسیار داشت و مزد و مزایا در آن خیلی کمتر از طرح مرجع چادرملو بود؛ لذا کارگران این طرح را  قبول نکردند. گفتنی است معدن چادرملو حدود ۳۰۰ کارگر دارد که همه آنها در انتظار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و افزایش سطح دریافتی خود هستند.