حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه خوش نوش همدان

روز شنبه 12 بهمن، کارگران کارخانه خوش نوش واقع در همدان، برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به اجرایی نشدن بازنشستگی پیش از موعد براساس قانون مشاغل سخت وزیان آور مقابل اداره کل کاراستان همدان دست به تجمع  زدند.

بنابه گزارش منتشره،  کارگران معترض این واحد تولیدی علت تجمعشان را بی‌توجهی مدیریت اداره کل کار استان همدان و عدم رسیدگی به پرونده مشاغل سخت و زیان‌آورشان که مدت 28 ماه است در نوبت رسیدگی است عنوان کردند. آنها می گویند، طبق قانون چنانچه فردی 20 تا 25سال متناوب در یک شغل سخت و زیان آور فعالیت کند می تواند از قانون بازنشستگی پیش از موعد  استفاده کند بنابراین درخواست کارگران کارخانه خوش نوش نیز استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد است.