حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه روناک دارو ساوه

کارگران کارخانه روناک دارو واقع در شهرک صنعتی کاوه برای اعتراض موج جدید اخراج سازی ها در این کارخانه، مقابل فرمانداری ساوه تجمع کردند.

به گفته کارگران این کارخانه، در شرکت دارو سازی روناک واقع در شهر صنعتی ساوه روز 16فروردین تعداد 60 تا 70 نفر از کارگران که سابقه 5سال کار دارند را بدلیل نامعلوم اخراج کرده اند.  آنها می گویند قرار است در ماه اردیبهشت ماه نیز شماری دیگر از کارگران اخراج شوند. برخی از کارگران می گویند درحالی که این شرکت داروسازی فروش خوبی دارد ولی کارفرما به بهانه ناتوانی در تامین مواد به دلیل تحریم و مشکلات واردات اقدام به اخراج کارگران می کند.