حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند دزفول

روز شنبه 18آبانماه،جمعی از کارگران کارخانه قند دزفول در اعترض به بلاتکلیفی شغلی خود در این واحد تولیدی واقع در کیلومتر 7 جاده شوش – دزفول دست به تجمع زدند.

گفته می شود این کارگران مدتی است به بهانه نبود چغندرقند 2روز در هفته سر کار می می آیند. کارگران معترض می گویند، مدیریت کارخانه اعلام کرده است تا 10روز آینده اگر چغندرقند تامین نشود، مابقی کارگران یعنی حدود 200 نفر نیز اخراج خواهند شد.