حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه مبل سازی ماندگار

بیش از ۱۸۰ کارگر شاغل در کارخانه مبل‌سازی ماندگار در شهرک صنعتی شمس آباد روز یکشنبه 26 تیر ماه، با برپایی تجمعی خواستار احیای کارخانه و بازگشت به کار خود شدند.

از قرار معلوم روز چهارشنبه (۲۲ تیر ماه) در جریان حادثه آتش‌سوزی، کارخانه مبل‌سازی ماندگار در جنوب تهران به طور کامل تخریب شد. با توجه به اینکه در جریان آتش سوزی همه بخشهای تولیدی این واحد تولیدی به طور کامل تخریب شده است، امکان کار کردن برای کارگران وجود ندارد و کارگران باید تا مشخص شدن وضعیت کارخانه صبر کنند. کارگران از مسئولان می خواهند کمک کنند تا دوباره این واحد تولیدی احیاء شده و کارگران فعالیت شغلی خود را از سر بگیرند.