حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه پارس پامچال

جمعی از کارگران کارخانه پارس پامچال قزوین روز دوشنبه 8 فروردین ماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران که خواستار پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه خود می باشند، می گویند، فعالیت روزمره شرکت رنگ‌سازی پارس پامچال، در حالی از حدود دوسال پیش به کندی ادامه دارد که کارگران به‌رغم دریافت نکردن پنج ماه حقوق و ۸ ماه بیمه پرداخت نشده، از امنیت شغلی نیز برخوردار نیستند. گفتنی است، در کارخانه پارس پامچال نزدیک به ۳۵ کارگر مشغول کارند که به دلیل مشکلات مالی کارخانه، شرایط شغلی مناسبی ندارند.