حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه پارس پامچال قزوین

شماری از کارگران کارخانه رنگ ورزین پارس پامچال، روز چهارشنبه 10 آذرماه، در اعتراض به معوقات بیمه و مزدی خود اقدام به تجمع کردند.

این کارگران از پرداخت نشدن دست‌کم سه ماه معوقات مزدی خود خبر دادند. همچنین می گویند، حق بیمه آنها حدود ۷ تا ۸ ماه است از سوی کارفرما به شرکت بیمه پرداخت نشده است. قابل  ذکر است، کارگران در واکنش به پرداخت نشدن معوقات حقوقی‌شان بارها به نهادهای مختلف دولتی در شهرستان و استان مراجعه کرده و مذاکراتی با برخی مسئولان داشته‌اند اما وعده‌های مسئولان نتیجه‌ای برای آنها دربرنداشته است.