حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کنتورسازی قزوین

 

روز شنبه 29 تیر ماه، جمعی از کارگران کارخانه کنتورسازی البرز واقع در شهرک صنعتی البرز- استان قزوین در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند.

کارگران تجمع کننده می گویند، از سال ۸۸ که این شرکت به قیمت بسیار پایین به بخش خصوصی واگذار شد بمرور زمان همه چیز حتی بیمه و بیمه تکمیلی کارگران قطع شد. آنها با سردادن شعار و در دست داشتن پلاکارد ضمن خواست دریافت کلیه معوقات مزدی خود خواستار رسیدگی مقامات به مشکلاتشان شدند.