حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کیان تایر

جمعی از کارگران کارخانه کیان تایر روز دوشنبه 26 آبانماه در اعتراض به تداوم بلاتکلیفی شغلی و معیشتی خود مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کردند.

یکی از کارگران معترض می گوید، علیرغم وعده و وعیدها امنیت شغلی و معیشتی صدها کارگر کارخانه کیان تایر در هاله ایی از ابهام قراردارد. وی می افزاید، پرداخت حقوق و مزایای کارگران این شرکت، تامین مواد اولیه فعالیت این مجموعه، جلوگیری از اخراجی حتی یک نیروی کار و در نهایت پرداخت بدهی های این شرکت از جمله خواسته های کارگران می باشد.