حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران

روز پنجشنبه 29 خردادماه،جمعی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران نسبت به ادامه اذیت وآزار غریب حویزاوی کارگر حق طلب  دست از کار کشیدند و مقابل ساختمان مدیریت تجمع اعتراضی برپا کردند.

بنا به گزارش منتشره،این کارگران برای همبستگی با همکار حق طلب شان غریب حویزاوی،نسبت به جلوگیری از ورودش به کارخانه و اعمال فشار اقتصادی به وی،دست به اعتراض زدند. قابل یادآوری است که پیشتر در جریان اعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران،غریب حویزاوی بهمراه ده ها کارگر دیگر فولاد بازداشت و از کار نیز اخراج شدند.