حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران گنبد سلطانیه

روز شنبه 23 آذرماه جمعی از کاگران گنبد سلطانیه واقع در استان زنجان در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود دست به تجمع زدند.

کارگران معترض بابرپایی تجمع و در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه خود شدند. آنها طی نامه ایی به مدیریت این مجموعه فرهنگی اعلام کرده اند،همزمان با افزایش چندین برابری قیمت کالاها و گرانی سرسام آوار، عدم پرادخت دستمزدها مشکلات معیشتی زیادی برای آنها و خانواده هایشان به وجود آورده است . معترضان افزودند به همین دلیل است که قصد دارند تا رسیدن به کلیه مطالباتشات دست از تجمع و اعتراض برندارند.