حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگر ان هفت تپه

جمعی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه روزجمعه 19 آذر ماه با خواست آزادی هیرداد پیربداقی اقدام به برگزاری تجمع کردند.

در جریان این تجمع  کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با انتشار بیانه ایی نسبت به تداوم بازداشت و بیخبری از فعال کارگری هیراد پیربداقی اعتراض کردند. در این بیانیه  از جمله آمده است که “ما کارگران هفت تپه ضمن ارج نهادن به تلاش های هیراد پیربداقی در دفاع از مطالبات ما کارگران هفت تپه و ضمن احترام به فعالیت هایی که در راستای دفاع از حقوق کارگران در نقاط مختلف داشته است از مادر ایشان یعنی ستاره جلالی حمایت کرده و همصدا با ایشان خواستار این هستیم که هیراد پیربداقی فورا و بدون قید و شرط آزاد شود.” لازم به یادآوری است که  هیراد پیربداقی یکی از مدافعین جنبش کارگری در روز ۱۵ آبان در منزلش بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است.