حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگزاران مخابرات روستایی کشور

جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور روز سه شنبه 18 آذر ماه در اعتراض عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل  مقابل شرکت مخابرات استان تهران تجمع کردند.

از قرار معلوم، با توجه به صورتجلسه ۱۷ شهریور که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس رژیم به امضا رسیده، توافق شده است که طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگزاران مخابرات مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرد و ظرف یک ماه این امر به پایان برسد. ولی اکنون علیرغم گذشت بیش از دوم ما  چیزی که تا به امروز صورت پذیرفته فقط تعیین گروه کارگزاران در جلسات سه‌جانبه کارشناسان شرکت مخابرات، وزارت کار و کارگزاران ۹ بوده است.