حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کانون‌های بازنشستگانی صنعت نفت در سراسر کشور

روز  سه شنبه ۲۳ فروردین ماه، شماری از بازنشستگان صنعت نفت در مقابل ساختمان صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در شهرهای تهران، کرمانشاه، اهواز، کرج و چند شهر دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بازنشستگان صنعت نفت که در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و پایین بودن میزان مستمری دریافتی، این تجمع سراسری اعتراضی  را برگزار کردند، خواهان اجرای طرح همسان‌سازی در مورد بازنشستگان صنعت نفت شدند. معترضان خواستار رسیدگی به مطالباتشان از جانب مسئولان مربوطه شدند.