حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کسبه بازار پارکینگ پروانه تهران

روز یکشنبه ۱۵ تیرماه،کسبه بیکار شده بازار پارکینگ پروانه تهران در مقابل شهرداری منطقه  ۱۷ تجمع اعتراضی برپا کردند.

کسبه این بازارچه می‌گویند،این مجموعه به بهانه کرونا  و سپس ایمن‌سازی توسط شهرداری تعطیل شده و حدود  ۲۰۰۰  کسبه،کارگران و صاحبان کارگاه های تولیدی در این مجموعه بیکار  شدند.آنها همچنین افزودند،علیرغم پیگیری های کسبه های این بازارچه، تاکنون هیچ نهادی پاسخگو وضعیت آنها نبوده است.