حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کسبه جمعه بازار یاسوج برابر استانداری کهگیلویه و بویراحمد

شماری از کسبه جمعه بازار یاسوج، در اعتراض به آنچه بی مسئولیتی مدیران شهرداری آن شهر و عدم توجه به خواسته هایشان از سوی این نهاد خواندند، روز چهارشنبه 17 آذرماه، دست به تجمع زدند.

یکی از مشکلاتی که کسبه این بازار خواهان ریسدگی به آن هستند عدم ایمنی محوطه بازار می‌باشد که تقریبا ۱۵ سال است مشکلاتی را برای آنان فراهم کرده است و تاکنون اقدامی در خصوص رفع مشکل فوق صورت نگرفته است، بنا به گزارش تعداد افراد مشغول به کار که در این بازار ۹۸۰ تن برآورد‌ شده است که به صورت ماهیانه شهرداری از آنان عوارض دریافت می‌کند ولی کمترین خدماتی به آنان ارائه نمی دهد.