حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کشاورزان آذربایجان شرقی

جمعی از کشاورزان “مبارک شهری” رو پنجشنبه 18 اردیبهشت ماه با برپایی تجمع مقابل فرمانداری شهرستان ملکان واقع در استان آذربایجان شرقی خواستار رسیدگی مقامات به مشکلاتشان شدند.

کشاورزان با سردان شعارهای اعتراضی از مقامات دولت خواستند در این شرایط بحرانی از آنها حمایت کنند.  آنها می گویند  در سال زراعی 98-99 سهمیه کود تخصیص داده شده به آذربایجان‌شرقی 107 هزار تن می باشد و این یعنی حدود 74 هزار تن کمتر از نصف مقدار مورد نیاز استان است.