حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان

روز دوشنبه 15 مهرماه، کشاورزان شرق حوضه آب‌ریز زاینده‌رود در اصفهان در پی عدم تحقق وعده مسئولان جهت جاری‌سازی آب زاینده‌رود در پاییز و رعایت نشدن حقآبه‌هایشان، تجمعات اعتراضی برپا کردند.

بر اساس این گزارش،  صدها تن  از کشاورزان اصفهان در اعتراض به برداشت بی رویه آب از زاینده رود و  وعده‌ وعیدهای توخالی کارگزاران رژیم برای ممانعت از این روند در فلکه تیران اصفهان تجمع کردند. کشاورزان معترض، به مدت 3 روز  با زدن چادر در کنار آب زاینده رود مانع ادامه استفاده بی رویه از آب زاینده رود شدند. همچنین کشاورزان خواستار رسیدگی جدی و فوری به خواسته های شان شدند.