حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان

شماری از کشاورزان اصفهانی روز سه شنبه 25 مردادماه، در اعتراض به بی کفایتی مسئولان رژیم و نقش سیاستهای رژیم در خشکاندن زاینده رود، اقدام به راهپیمایی و  تجمع کردند.

گفته می شود، کشاورزان شرق و غرب استان  اصفهان تصمیم گرفته اند که برای حمایت از زاینده رود و احیای آن، بمدت ۱۰روز در سطح شهر تجمع و راهپیمایی کنند و صدای خودرا برای هزارمین بار در طول این ۲۲سال به گوش مسئولین کشوری و استانی برسانند. قابل یادآوریست، بزرگترین اعتراض کشاورزان در آذرماه پارسال انجام شد که برای چند روز در بستر خشک زاینده‌رود تحصن مسالمت‌آمیزی را برگزار کردند، که این تحصن در پی حمله خشونت‌بار نیروهای امنیتی و لباس شخصی رژیم پایان یافت.