حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کشاورزان باوی

کشاورزان شهرستان باوی، واقع در استان خوزستان، صبح روز شنبه ۱۵ آبان، مقابل درب شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ، دست به تجمع زدند.

بنا به گزارش ها، کشاورزان حاضر در این تجمع، به عدم تأمین حقابه کشت گندم و قطع آب بر روی باغات آنها، معترض هستند. گفتنی است با پایین آمدن سطح رودخانه كارون، حوضه شبكه آبیاری شمال شرق اهواز، با كمبود آب روبه رو شده است. 13 هزار هكتار زمین، در زیر شبكه آبیاری شمال شرق اهواز وجود دارد، كه بیشتر به كشت گندم، كلزا و جو، سبزیجات و صیفی جات اختصاص می یابد.